13 September 2016, Tuesday

早兄今日飛台中,唔係唔過來恭迎大駕呀嘛?!

臨緊中秋,一家人提早做節都好應該吖。。。(嗯嗯)

今日行程係。。。無行程!!!

落到台中,食完午餐食下午茶,食完下午茶食晚餐,食完晚餐趕高鐵。(抺汗)

HONEY今日好勁呀,第一次坐台鐵(去程),第一次坐高鐵(回程),第一次衝出台灣上半部,落到台灣中部,係咪要寫篇BLOG紀念下先~
kenmerry 拉姑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()